För dig som längtar efter närhet, harmoni och ömsesidighet med ditt barn!

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Varken när vi har små barn, tonåringar eller vuxna barn.

Konflikter, tjat och missförstånd kan ha blivit vardag. En vardag som varken du eller ditt barn trivs med.

Det fina är att jag kan hjälpa er att skapa en annan relation. En relation som bygger på ömsesidig respekt och närhet, och en vardag där ni kan prata utan att hamna i olöslig konflikt och där du slipper att tjata för att bli lyssnad på.

I coachingen jobbar vi med hur du kan:
 

  • kommunicera på ett sätt som gör att ditt barn vill lyssna på dig och anförtro sig till dig
  • se ditt barns behov bakom beteendet så att du kan agera på ett sätt som gör att du når fram med det du önskar
  • känna dig själv bättre; dina tankar, känslor och hur du agerar utifrån dem, så att du enklare kan välja ett förhållningssätt som gynnar relationen med ditt barn
  • aktivt påverka relationen med dina nära på ett positivt sätt som ger mer glädje och
  • förstå hur din egen uppväxt har påverkat dig i ditt föräldraskap. Du ser vad du vill ”kliva ur” och vad som känns rätt för dig att leva enligt nu


Det handlar om att gå från konflikt och distans till närhet och ömsesidighetTips för att stödja ditt barn!


När barn har det jobbigt, våra egna eller andras, är bland det svåraste som finns att ta hand om och bemöta, är min erfarenhet, från mig själv och andra.
Inte minst för att det kan väcka så mycket av vår egen erfarenhet och smärta.

Så här ser mina tankar ut från det jag märker som ger resultat för mina klienter och som jag själv upplever har varit så väldigt viktigt tillsammans med mina barn. Och också vad jag själv hade behövt som barn:

Barnen behöver märka att vi kan "ta emot dem" med värme och empati och att vi orkar vara med dem i det som är jobbigt.
De behöver känna att vi inte flippar ut och "lämnar" dem genom vår egen stress och rädsla över situationen.
De behöver känna att vi är med dem i det jobbiga, i deras sårbarhet. Att vi finns där som en trygg punkt. Inte stressar fram lösningar.

Så vi behöver se till att vi har så mycket trygghet som möjligt inom oss. Att vi kan ta hand om vår egen oro, rädsla och stress. Inte förneka de känslorna och pressa undan dem, men ta hand om dem.

Barnen behöver också känna att vi är medvetna om deras starka sidor. Deras förmågor. Deras potential. Alla deras sidor. Att vi ser hela personen.
Inte för att försöka skyla över det jobbiga och vara ytligt positiva, men ha det med i vårt medvetande.

För vi påverkar ju varandra och kommunicerar på många sätt, inte bara genom våra ord. Vi utstrålar vår inställning till en person.
Så vi behöver vara medvetna om deras förmågor samtidigt som de har det jobbigt, så vi inte förmedlar för mycket av "stackare, det är synd om dig".
Det sänker en person om det blir dominerande.

(Och det gäller ju även i kontakten med resten av familjen förstås)

Så vi behöver ta hand om oss för att kunna stödja. Vara så trygga som möjligt i oss själva, som en del i att förmedla lugn, trygghet och tillit till barnet att det blir bättre. Därifrån blir det lättare att ta hand om situationen.

Hur fick du stöd av dina vuxna när du växte upp?
"Jag vill tacka för den otroligt givande föreläsningen som du höll.
Jag hade inte trott innan att jag skulle få ut så mycket på bara några timmar men det fick jag verkligen!
Jag fick massa värdefulla tips och tankar."
Monica, mamma till tvillingar


"Jag fick med mig kunskaper om föräldraskap och en bredare syn på min roll som förälder, samt självreflektion. Elisabet är bra på att formulera och förmedla sitt budskap, en bra föreläsare"
Mohammad, Stockholm


"Föreläsningen gav mig insikter och kunskap. Elisabet är proffsig och lättsam"
Marianne, Stockholm


"Föreläsningen gav mig bra tips! Elisabet är tydlig och lyssnar bra"
Louise, Stockholm


"Elisabet tog oss med på en rejäl resa, där vi fick fundera, vända, vrida och fick nya perspektiv på vad föräldraskapet är för något"
Per-Arne Bellfjord, styrelseledamot BFA Barnen framför allt, förskolechef
föreläsning Göteborg


"Kursen har gett mig en mer respektfull relation till mina barn då jag tydligare ser och förstår deras behov."
Annika, mamma till dotter 9 år och son 4 år.


"Jag har fått en ökad förståelse för mitt barns behov. Jag har fått bättre verktyg vid konfliktlösning."
Sören, pappa till 4-årig son


"Jag har fått en större förståelse och insikt i hur jag själv agerar och hur det påverkar andra, framför allt barnen. Jag har mycket med mig från kursen som jag vill fortsätta att jobba med."
Helena, mamma till dotter 12 år och son  9 år.


"Kursen har gett mig tid till eftertanke och erfarenhetsutbyte. Jag har utvecklat min förmåga att lyssna, vägleda, samspela och respektera."
Marika, mamma till Sarah 9 år


"Kursen har gett mig verktyg att förbättra relationen med mitt barn. Elisabet är en bra och inkännande kursledare och vi hade en bra stämning i gruppen."
Mia, mamma till Olivia 3 år.