Har du en längtan att fördjupa dina relationer till din familj?

(Sidan är under uppbyggnad)


När vi vill utveckla våra relationer med våra nära och kära så behöver vi titta på oss själva och se hur vi bidrar både till när det är trivsamt med bra stämning i familjen och när det är jobbigt.


Att utveckla din självkännedom och självkänsla och släppa gamla negativa föreställningar ger att du kan känna dig mer trygg i dig själv i ditt föräldraskap och som partner:

  • Du skapar respektfulla och kärleksfulla relationer
  • Du kan sätta gränser
  • Du vågar stå upp för dig själv
  • När du får svackor i livet tar du dig lättare upp igen
  • Du accepterar och känner medkänsla med dig själv även när du har gjort något "fel" eller "dumt"Genom att du får en bättre självkänsla i meningen självkännedom och medkänsla med dig själv, blir du tryggare och tydligare i dig själv. 


Du kan bidra till mer trygghet och tydlighet till din familj. Du lever mer autentiskt enligt dina egna värderingar.


En god självkänsla handlar om det här, bland annat:

Medvetenhet om hur du tänker

Är du medveten om hur du tänker om dig själv? Hur låter ditt “självprat” i dina tankar? Stödjer du dig själv och är “din egen bästa vän” eller drar du ner dig och kritiserar dig själv i det du gör och hur du är?

Ofta är vi inte medvetna hur vår monolog inne i huvudet låter. Men ta reda på det, lägg märke till och gör dig medveten om hur du pratar med dig själv. Det betyder väldigt mycket för hur din självbild ser ut.

Likaså hur du tänker om andra. Att tänka dömande och negativa tankar om andra, gör att vi förgiftar oss.

Som du gör förmedlar också till dina barn vad som är rätt att göra.


Kommunikation

Det handlar om att hitta sätt att kommunicera, så du kan förmedla vad du tänker, känner och behöver. Att kunna sätta gränser och stå upp för dig själv på ett sätt som känns rätt för dig själv och som inte behöver såra andra människor.

Det handlar om att göra dig medveten om hur du lyssnar på andra människor, så att du verkligen tar in vad de säger och att du kan lyssna till deras behov (vilket inte automatiskt betyder att du ska tillfredsställa deras behov).

På det här sättet är du en bra förebild för dina barn, som lär sig det du gör.

Förstå och känna dina känslor

Att förstå dina känslor och känna dem innebär att du inte behöver överväldigas av dem. De får finnas utan att de styr dig.

Det är viktigt att ge plats för både de jobbiga och sköna känslorna. Stänger man av vissa känslor, så förminskar man sin förmåga att känna alla känslor.

Det ger en avstängd känsla och du blir främmande för dig själv. Livet blir att kännas “grått”och du kommer att sakna livskänsla, glädje och energi.

Känslor kan man dock behöva närma sig med stort tålamod med sig själv. Det är inget man ska forcera. Man behöver få göra det i sin egen takt.

Också det här är förstås viktigt att visa sina barn, att man får känna sina känslor. Och visa dem, med respekt för sig själv och andra.


Kroppsmedvetenhet

Kroppsmedvetenhet är en viktig och försummad del för många av oss. Känslan av dig själv som en helhet. Kroppens förnimmelser, dina känslor, är instrument, en kompass, för att känna dig själv och dina behov.

Att kunna förankra dig i din kropp ger stabilitet och lugn, som en grund att utgå ifrån i alla situationer också när ni möter utmaningar i familjen.

Att kunna hitta ett lugn inom sig när det är jobbigt, gör att man får tillgång till mer kapacitet inom sig, fler perspektiv och möjligheter att ta hand om olika situationer och konflikter.


Leva nu

Det är naturligt att våra tankar går mellan det som tidigare har hänt, nuet och framtiden. Visst är det bra att reflektera och lära sig av saker man har varit med om. Och visst är det bra att kunna planera, drömma och göra klart för oss vad det är vi vill uppleva.

Men om vi ägnar mesta tiden åt att älta det som har hänt eller oroar oss för det som eventuellt kan hända missar vi att uppleva livet som som det är Nu.

Som någon uttryckte det: att oroa sig för framtiden är som att betala ränta på ett lån som du inte har fått. Det tär på oss att oroa oss för det som har varit eller kan komma att hända. Det tar av vår livsenergi, stänger ner vår öppenhet för möjligheter, vår glädje och kreativitet.

Det gör också att vi får mindre tillgång till vår kapacitet att ta hand om och hantera det som faktiskt händer

Det viktigt att vi gör oss medvetna om vår livsinställning, och vad vi vill förmedla till våra barn.


“Jag har lärt mig att läka mig själv. Jag upplever att jag känner mer på insidan. Känner att jag var uttorkad. Lite som en öken. Känns som att det finns mer liv i mig nu. Mer känsla. Mer glädje.”
Linda, Stockholm


"Tack Elisabet för de fina och väldigt givande samtal vi hade. De fick mig på andra tankar. Såg helt plötsligt saker från en annan synvinkel. Väldigt glad och nöjd för våra samtal. Tack än en gång ❤ ❤ ❤ ❤ ❤"
Irene, Borås


 

"Du är toppen att prata med! Samtalen gav mig nya insikter och lättade på ’bördor’ som jag burit på sen barnsben och har gett nya sätt att tänka på om att ta hand om sitt inre barn. Varmt tack fina du"
Elisabeth, Skara

"Elisabet har en lugn, trevlig och inkännande stil"
​Eva, Stockholm"Att få jobba med Elisabet har varit en väldigt spännande och lärorik upplevelse. Jag fick en mycket djupare kontakt med mina inre känslor och blev väldigt mycket mer trygg i mig själv. Det har var varit väldigt givande och om man bär på tvivel i sig själv rekomenderar jag starkt att vända sig till Elisabet."

Anton, Stockholm, 22 år

Precis som vi behöver veta vad vi värdesätter och vill uppleva i våra nära relationer, så är det ju jätteviktigt att veta vad vi inte vill.

Att känna var gränsen går och vad vi inte mår bra av.


Och det är ju inte alltid lätt att lämna och gå vidare även om vi mår dåligt i en relation. Vi vet vad vi har men inte vad vi får.


Vår självbild och tvivel på vårt eget värde är ofta det som sitter i vägen.


En rädsla för att vara en dålig människa om man lämnar en annan människa kan sitta i vägen, även om det är en ohälsosam relation.


En känsla av skam kan sitta i vägen för att man ska ta sig själv på allvar. Skam för att man har hamnat i situationen. Skam för att man kanske blir dåligt behandlad. Skam för att man är kvar i relationen.


Det hindrar ofta att man berättar för andra hur man har det. Man blir då kvar i en bubbla av ensamhet som gör att det blir ännu svårare och mer destruktivt. Man får inget perspektiv och det giftiga kan bli att kännas nästan "normalt".


Stanna inte i den bubblan om du har det så. Gör dig inte ensam.


Det går att göra något åt situationen.


Du är värd det.
Relationer kan utmana vår känsla av trygghet i oss själva.
En annan sida av relationer är att känna ensamhet.

Vi kan ha många människor i vårt liv, kollegor, vänner, kanske till och med familj.

Det kan ändå finnas en känsla av ensamhet inombords som ständigt återkommer när vi inte har dem omkring oss.


Alla upplever nog ensamhet ibland. Det är en del av livet.


Men när den här ensamheten är en stor del av det man upplever, kan det bero på att man inte har så bra kontakt med sig själv, sina känslor, sina egna inre djupare delar, sin själ, varandet.


Det går dock att utveckla, genom att du börjar lyssna alltmer till dig själv, dina djupare känslor och tankar, förankrar dig i kroppen och "är" mer med dig själv.


Det blir då också lättare att känna en bra kontakt och närhet med andra människor.


Ensamhet kan ju också utvecklas till att vara skön när den är självvald och du kan uppleva lugnet och stödet i dig själv.